Vacatures

Vacature: zakelijk leider (m/v/x)

OMSCHRIJVING

Wij zijn op zoek naar een actieve en betrokken collega, die in samenspel met de artistieke leider en financieel bestuurder de doelstellingen van de stichting weet uit te voeren. De zakelijk leider geeft als lid van het bestuur vorm aan het zakelijk beleid van de stichting, waaronder in de eerste plaats valt te verstaan: algemeen management van de stichting, verkoop en marketing, aanboren van financiële bronnen, organisatie van concerten en andere activiteiten.

Onze nieuwe manager is een doener met aantoonbare organisatorische en communicatieve kwaliteiten. Hij/zij is een netwerker met goede contacten in cultureel Nederland en daarbuiten.

BELANGRIJKSTE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

  • De zakelijk leider formuleert samen met de andere leden van het bestuur de strategie en de uitvoering van de strategie.
  • De zakelijk leider is verantwoordelijk voor het algemeen management van de stichting, dagelijkse gang van zaken, aansturing van de medewerkers en vrijwilligers die onder haar/hem ressorteren.
  • De zakelijk leider is verantwoordelijk voor sales en marketing, fondsenwerving, andere vormen van inkomstenvergaring; en tevens voor IT en P&O.
  • De zakelijk leider stuurt het secretariaat en de vrijwilligers aan.
  • De zakelijk leider legt en onderhoud contacten met de podia, overheden, subsidiegevers en andere stakeholders.
  • Zij/hij is verantwoordelijk voor de praktische (niet artistieke) organisatie van concerten.
  • De zakelijk leider stemt de werkzaamheden af met de voorzitter van het bestuur en de financiële bestuurder. De zakelijk leider participeert in de RvT vergaderingen tussen RvT en bestuur.

OPLEIDINGSNIVEAU

  • HBO+, bij voorkeur marketing, commercie, communicatie
  • Vloeiend Nederlands, Engels. Duits is een pré

VOLLEDIGE PROFIELTEKST

Bekijk hier de volledige profieltekst. Klik hier.

Reageren kan tot 1 januari 2021.

AUDITEER

Wil je graag meespelen bij een van onze concerten als musicus of zanger(es)? Stuur ons dan een mail naar art.director@admosam.nl. Voeg een link naar je website en een link naar recente professionele audio-opnames toe.