Vacatures

AD MOSAM BaRock zoekt een lid van de Raad van Toezicht (m/v) voor 4 tot 6  vergaderingen per jaar

Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum:  8 juli 2020.

Profiel van een lid, financieel profiel

De leden van de Raad van Toezicht beschikken gezamenlijk over de volgende kwaliteiten:

  • Heeft affiniteit met barokmuziek/klassieke muziek, belangstelling voor het genre en culturele werkveld of de motivatie om dit verder te ontwikkelen.
  • Beschikt over de volgende persoonlijke kwaliteiten: ervaring als teamplayer, kritisch en alert, transparant en duidelijk in communicatie, bereidheid tot concessies en consensus en waar nodig standvastig. Collegiaal met gevoel voor humor, maar ook scherp als het moet.
  • Kan kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de RvT en heeft hierbij geen tegenstrijdig belang.
  • Beschikt bij voorkeur over een relevant netwerk in de culturele, maatschappelijke of politiek sector en is bereid tot inzet van dit netwerk ten bate van de stichting.
  • Heeft een goed inzicht in financiën, budgettering en financiële administratie en heeft bij voorkeur contacten in het netwerk van fondsen.
  • Is in staat en bereid om met zijn/haar specifieke kennis en ervaring het beleid van het bestuur te controleren en de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen. Kan in de lijn van de visie en missie adviseren over de identiteit, strategie en positie van Ad Mosam.
  • Is (in gezamenlijkheid met de R.v.T.) in staat om indien nodig ingrijpende maatregelen te nemen om (tijdelijk) in de leiding van de stichting te voorzien.
  • Is bereid en in staat de vergaderingen van de RvT bij te wonen en zich daarop voor te bereiden. (tenminste 4x per jaar)

Sollicitaties kunnen per e-mail worden gestuurd naar info@admosam.nl t.a.v. Huub Ehlen en onder vermelding van ‘vacature voorzitter raad van toezicht’

Klik hier voor de volledige vacaturetekst voorzitter RvT Ad Mosam BaRock.

Solliciteren kan tot 8 juli 2020.
Gezien de samenstelling van de raad van toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige vertegenwoordiging uit verschillende regio’s, bevolkingsgroepen, leeftijdsgroepen en seksen.