Missie en visie

AD MOSAM is ambassadeur van de barokmuziek. Het ensemble geeft concerten met bekend ‘barok’-repertoire maar ook met onbekende barokke juweeltjes.

AD MOSAM is voortdurend op zoek naar nieuwe wegen om barokmuziek zo te laten ervaren dat zij mensen ontroert en meevoert. Wij willen dat elke uitvoering een belevenis is die mensen inspireert en enthousiasmeert. We hebben grote kennis van de historische uitvoeringspraktijk maar onderzoeken daarnaast nieuwe presentatievormen, vernieuwende programmering en het experiment. Ook zoekt AD MOSAM samenwerking met andere kunstdisciplines en/of coproductie met andere instituten in de podiumkunsten en de amateursector. Het streven daarbij is dat 1 en 1 altijd 3 zal zijn.

5.-Jodie-Devos-1024x580-1024x580 2

Jodie Devos

Meer nog dan in het verleden willen we jonge talenten (Jodie Devos, Hannah Morrison e.a.) kansen geven om naast gelouterde barokmusici ervaring op te doen. Met amateurmusici zoeken we mogelijkheden elkaar ook op het podium muzikaal te ontmoeten. Daarom verzorgt AD MOSAM educatie over barokmuziek op verschillende niveaus. Zo worden er masterclasses en workshops verzorgd voor musici, zowel professionals als amateurs, en wordt jong talent door Huub Ehlen en Bernard Woltèche professioneel begeleid en opgeleid.

In samenwerking met scholen zetten wij educatieve programma’s op, al dan niet gekoppeld aan een generale repetitie of concert. Daarnaast is voor scholen (bovenbouw van HAVO/VWO) de lessenserie Scarlattisimo beschikbaar. Deze lessenserie kan door docenten zelfstandig uitgevoerd worden en focust op de ‘pop’ in Barok. Tijdens de lessen wordt getoond dat er op barokmuziek geswingd en gedanst werd en dat er ook toen grote sterren en “popidolen” waren, die fantastisch konden improviseren. De lessenserie bestaat uit een handleiding voor docenten, een leerlingenboek en een CD.

Daarnaast verstrekt AD MOSAM ook boeiende informatie over barokmuziek in zijn algemeenheid en over de concerten van het ensemble. Bij elk concert wordt een goed gedocumenteerd programmaboekje verstrekt. Met behulp daarvan kunnen tijdens of voorafgaand aan concerten educatieve inleidingen of toelichtingen worden gegeven. Op verzoek kan ook een educatieve preview op een concert worden gegeven, waarbij de aanpak van een bepaald werk, een opvallend instrument of een historische context aan de orde komen. Ook verzorgt Huub Ehlen lezingen of cursussen rondom diverse thema’s of componisten.

Wilt u graag meer weten over onze lessenserie, lezingen of cursussen? Of wilt u deze graag aanvragen? Neem contact met ons op via info@admosam.nl.

ad_mosam-color-hr-2 Innovatio, foto Joost Milde