Bestuur en staf

Bestuur AD MOSAM
• Huub Ehlen, voorzitter
• Bernard Woltèche

Programmacommissie
• Huub Ehlen
• Bernard Woltèche
• Gerard van der Leeuw, externe deskundige

Beleid, Strategie en Marketing
• Jesje Schalm

Communicatie
• Denise Peters

Productie/logistiek
• Jo Moonen
• Toon van Moerkerk
• Conny van Raaijen

Bibliotheek
• Hans Timmermans

Logistieke ondersteuning
• Hanny Moonen
• Floris Sprengers
• Maurice Goltstein

Vormgeving drukwerk
• Hans Lausen

Raad van Toezicht AD MOSAM Sittard Barokensemble
• Ludo Jansen, voorzitter
• Annelies Haanebrink
• Hans Veldman

Erevoorzitter
• Ruud Selman †

Comité van aanbeveling
• Dhr. G. Cox, burgemeester Gemeente Sittard-Geleen
• Dhr. P. Elverding, oud voorzitter Raad van Bestuur DSM International
• Dhr. R. van der Linden, oud voorzitter Eerste Kamer
• Dhr. A. Schaaf, voorzitter Raad van Bestuur Océ van der Grinten
• Dhr. J. Schrijen, kamerheer en vz. Raad van Bestuur Waterschap Roer en Overmaas
• Mgr. F. Wiertz, bisschop van Roermond