Bestuur en staf

Directeur-Bestuurder AD MOSAM
• Huub Ehlen, voorzitter

Programmacommissie
• Huub Ehlen
• Patrick Vaessens
• Bernard Woltèche
• Gerard van der Leeuw, externe deskundige

Communicatie en kantoor
• Karin Lemmen

Productie/logistiek
• Jo Moonen
• Conny van Raaijen
• Marijke Nifterick
• Dieneke Sprong

Bibliotheek
• Hans Timmermans

IT. ondersteuning
• Floris Sprengers
• Maurice Goltstein

Raad van Toezicht AD MOSAM Sittard Barock
• Ludo Jansen, voorzitter
• Annelies Haanebrink, secretaris

Comité van aanbeveling
• Dhr. G. Cox, burgemeester Gemeente Sittard-Geleen
• Dhr. R. van der Linden, oud voorzitter Eerste Kamer
• Dhr. A. Schaaf, voorzitter Raad van Bestuur Océ van der Grinten
• Dhr. J. Schrijen, kamerheer en vz. Raad van Bestuur Waterschap Roer en Overmaas